Kontakty

http://www.tevos.sk/wp-content/uploads/2018/06/featured-contact-us.jpg

Nákup a odbyt tel.: 0902 945 600, fax:. 046/542 14 99
Marketing tel.: 0910 900 207
Učtáreň a personálne tel.: 0902 945 641, 046/542 71 17
Manažment tel.:0902 945 601
Mail tevos.drogerie@stonline.sk

Obchodné meno: Mgr. Pavel Herel TEVOS
Miesto podnikania: Matice slovenskej 12/A, 97101 Prievidza
Ičo: 30431603
Okresný úrad Prievidza, Živnostenský register č.307-6212